Processing...

Montaż okien dachowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym i energooszczędnym oknom dachowym
2Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych
3Montuje kołnierz uszczelniający
4Ocenia jakość wykonania robót montażowych
5Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowych
6Przygotowuje otwór montażowy do montażu okien dachowych
7Reguluje ustawienie okna dachowego
8Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu okien dachowych
9Wykonuje montaż ościeżnicy
10Wykonuje montaż skrzydła okna dachowego
11Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien dachowych
12Wykonuje obróbkę wewnętrzną okna dachowego
13Wykonuje obróbkę zewnętrzną okna dachowego
14Wykonuje roboty związane z demontażem okien dachowych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.