Processing...

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
2Uczeń jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.
3Uczeń jest otwarty na zmiany.
4Uczeń przestrzega zasad kultury i etyki.
5Uczeń współpracuje w zespole.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.