Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie asystent fryzjera

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń posługuje się terminologi ą stosowaną we fryzjerstwie.
2 Uczeń rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania prostych zabiegów fryzjerskich.
3Uczeń określa wyposażenie stanowiska fryzjerskiego i salonu fryzjerskiego.
4Uczeń rozpoznaje preparaty do wykonywania prostych zabiegów fryzjerskich.
5Uczeń rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości.
6Uczeń rozpoznaje uszkodzenia włosów.
7Uczeń rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych.
8Uczeń rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy.
9Uczeń sporządza rysunki odręczne fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia.
10Uczeń sporządza szkice i rysunki fryzur.
11Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
12Uczeń wymienia czynności zaliczane do higieny włosów, higieny skóry włosów.
13Uczeń zna czynności wykonywane na stanowisku pracy przez fryzjera.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.