Processing...

Strzyżenie włosów, formowanie fryzur.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń czyści i poddaje dezynfekcji sprzęt do strzyżenia, modelowania fryzur.
2Uczeń dobiera dla klienta bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną do strzyżenia włosów.
3Uczeń dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania prostych zabiegów strzyżenia.
4Uczeń określa indywidualne cechy urody klienta.
5Uczeń podaje narzędzia, przyrządy fryzjerowi podczas strzyżenia, modelowania fryzury.
6Uczeń poznaje techniki, metody i sposoby modelowania, prostowania włosów.
7Uczeń poznaje techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów.
8Uczeń poznaje zabiegi prostowania chemicznego włosów.
9Uczeń przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem.
10Uczeń przygotowuje klienta do strzyżenia włosów, modelowania fryzury.
11Uczeń rozpoznaje etapy strzyżenia.
12Uczeń rozpoznaje sposoby modelowania fryzur.
13Uczeń rozróżnia zasady podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury.
14Uczeń utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy po wykonaniu strzyżenia włosów, modelowania fryzury.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.