Processing...

Drukowanie 3D i obróbka wydruków

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego.
2 Uczeń przygotowuje maszyny do druku 3D.
3Uczeń drukuje obiekty 3D.
4Uczeń obsługuje skanery i drukarki 3D.
5Uczeń ocenia jakość wydruków 3D.
6Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami.
7Uczeń pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D.
8Uczeń przestrzega zasad przygotowania maszyn do druku 3D.
9Uczeń przygotowuje cyfrowe modele do druku 3D.
10Uczeń rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku 3D.
11Uczeń sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych.
12Uczeń sporządza szkice i rysunki techniczne.
13Uczeń wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków 3D.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.