Processing...

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów.
2Uczeń dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
3Uczeń ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.
4Uczeń określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego.
5Uczeń przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki.
6Uczeń przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia.
7Uczeń stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych.
8Uczeń stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych.
9Uczeń wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.
10Uczeń wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.