Processing...

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-12 z 12.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego.
2Uczeń dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany.
3Uczeń lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych.
4Uczeń ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.
5Uczeń przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych.
6Uczeń przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.
7Uczeń szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych.
8Uczeń wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne.
9Uczeń wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.
10Uczeń wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.
11Uczeń wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
12Uczeń wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.