Processing...

PKZ(MG.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-7 z 7.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń dobiera narzędzia do obróbki ręcznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kształtowania metali.
2 Uczeń dobiera przyrządy pomiarowe oraz wykonuje pomiary części maszyn.
3 Uczeń rozróżnia technologie kształtowania wyrobów poprzez obróbkę ręczną, mechaniczną, spajanie, plastyczne kształtowanie oraz odlewanie stopów Fe - C, metali nieżelaznych i ich stopów oraz materiałów niemetalowych.
4 Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno - chemicznej.
5 Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
6 Uczeń wykonuje operacje obróbki ręcznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kształtowania metali.
7Uczeń rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.