Processing...

PKZ(MG.s) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń charakteryzuje elementy w układach mechanicznych i systemach mechatronicznych.
2 Uczeń określa rodzaje oraz wyjaśnia zasady działania i zastosowanie aktuatorów.
3 Uczeń określa rodzaje oraz wyjaśnia zasady działania i zastosowanie czujników.
4 Uczeń wskazuje zastosowanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych.
5 Uczeń wskazuje zastosowanie elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych.
6 Uczeń wyjaśnia budowę i zasady działania maszyn i urządzeń z systemami mechatronicznymi.
7 Uczeń wyjaśnia zasady działania elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych. stosowanych w systemach mechatronicznych.
8 Uczeń wymienia i opisuje elementy oraz układy automatyki przemysłowej.
9Uczeń określa zasady konstruowania elementów maszyn.
10Uczeń rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne.
11Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
12Uczeń wyjaśnia budowę i działanie mechanizmów dźwigniowych, krzywkowych oraz mechanizmów do utrzymywania ruchu przerywanego.
13Uczeń wyjaśnia zasady działania i zastosowanie sterowników programowalnych.
14Uczeń wyjaśnia znaczenie pojęcia mechatronika i ilustruje je przykładami rozwiązań technicznych z otoczenia.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.