Processing...

Użytkowanie maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-11 z 11.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
2Uczeń dobiera metody naprawy odlewów w zależności od rodzaju wad odlewniczych.
3Uczeń dobiera metody wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
4Uczeń dobiera narzędzia i urządzenia do usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek.
5Uczeń dobiera narzędzia oraz maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
6Uczeń naprawia wady odlewów.
7Uczeń przeprowadza bieżące przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
8Uczeń rozpoznaje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
9Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów.
10Uczeń użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlewów oraz usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek.
11Uczeń użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania odlewów z form oraz rdzeni z odlewów.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.