Processing...

Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-27 z 27.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania form jednorazowych i rdzeni.
2 Uczeń kontroluje jakość wykonanych form jednorazowych i rdzeni.
3 Uczeń nanosi otuliny izolacyjne.
4 Uczeń nanosi pokrycia ochronne i oddzielające na wnęki form trwałych oraz na powierzchnie rdzeni.
5 Uczeń ocenia jakość odlewów wykonanych w formach trwałych i formach półtrwałych.
6 Uczeń ocenia stan techniczny oprzyrządowania odlewniczego.
7 Uczeń określa etapy procesu wytwarzania form jednorazowych i rdzeni.
8 Uczeń określa podstawowe parametry maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych.
9 Uczeń przygotowuje formy trwałe i formy półtrwałe do zalewania ciekłym metalem.
10 Uczeń przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania.
11 Uczeń rozróżnia metody wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych.
12 Uczeń rozróżnia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich stosowanych do wykonywania odlewów w formach jednorazowych.
13 Uczeń rozróżnia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii formierskich.
14 Uczeń rozróżnia metody odlewania precyzyjnego w formach jednorazowych.
15 Uczeń rozróżnia podstawowe parametry pracy maszyn i urządzeń do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych.
16 Uczeń rozróżnia podstawowe zespoły maszyn i urządzenia do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych.
17 Uczeń rozróżnia rodzaje form trwałych i form półtrwałych oraz elementy ich budowy.
18 Uczeń składa i przygotowuje formy jednorazowe do zalania.
19 Uczeń stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania w formach: jednorazowych, trwałych i półtrwałych.
20 Uczeń użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania form jednorazowych i rdzeni.
21 Uczeń użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych.
22 Uczeń użytkuje urządzenia do ręcznego zalewania form.
23 Uczeń użytkuje urządzenia do suszenia form jednorazowych i rdzeni.
24 Uczeń wykonuje czynności związane z wykańczaniem wnęki formy jednorazowej oraz powierzchni rdzeni.
25 Uczeń wykonuje formy jednorazowe do odlewania precyzyjnego.
26 Uczeń wykonuje ręcznie formy jednorazowe i rdzenie różnymi metodami.
27 Uczeń wykrywa wady oprzyrządowania odlewniczego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.