Processing...

Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-7 z 7.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń dobiera maszyny i urządzenia do rozładunku, składowania oraz transportu materiałów wsadowych.
2 Uczeń dobiera sposoby przygotowania materiałów wsadowych do topienia.
3 Uczeń przygotowuje wsad do pieca zgodnie z recepturą.
4 Uczeń rozpoznaje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz określa ich zastosowanie.
5 Uczeń rozpoznaje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów wsadowych.
6 Uczeń stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu.
7 Uczeń użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania i odważania materiałów wsadowych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.