Processing...

Użytkowanie pieców odlewniczych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-11 z 11.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń dobiera narzędzia do obsługi pieców odlewniczych.
2 Uczeń kontroluje parametry pracy pieców odlewniczych.
3 Uczeń określa etapy procesu topienia metali w piecach odlewniczych.
4 Uczeń przygotowuje do pracy i uruchamia piece odlewnicze.
5 Uczeń rozpoznaje główne rodzaje stopów odlewniczych według określonych kryteriów.
6 Uczeń rozróżnia rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych.
7 Uczeń stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do topienia metali.
8 Uczeń wykonuje czynności związane z dozowaniem wsadu do pieca odlewniczego, usuwaniem żużla, pobieraniem ciekłego metalu do prób technologicznych.
9 Uczeń wykonuje czynności związane z zalewaniem form.
10 Uczeń wykonuje czynności związane ze spustem ciekłego metalu.
11Uczeń rozróżnia rodzaje pieców odlewniczych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.