Processing...

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży.
2Uczeń inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży.
3Uczeń obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.
4Uczeń optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
5Uczeń planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań.
6Uczeń planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej.
7Uczeń prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.
8Uczeń przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
9Uczeń rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi.
10Uczeń stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej.
11Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
12Uczeń stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego.
13Uczeń stosuje zasady normalizacji.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.