Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ (BD.c)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
2Uczeń przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych.
3Uczeń przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi.
4Uczeń rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy.
5Uczeń rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie.
6Uczeń rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
7Uczeń rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
8Uczeń rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych.
9Uczeń rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
10Uczeń rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
11Uczeń rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania.
12Uczeń rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
13Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
14Uczeń wykonuje szkice robocze.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.