Processing...

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-9 z 9.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
2Uczeń dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
3Uczeń ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.
4Uczeń posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
5Uczeń przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
6Uczeń rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie.
7Uczeń sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania.
8Uczeń wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.
9Uczeń wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.