Processing...

Wykonywanie tynków

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-12 z 12.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
2Uczeń dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
3Uczeń ocenia jakość wykonania robót tynkarskich.
4Uczeń ozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy.
5Uczeń posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków.
6Uczeń przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
7Uczeń rozróżnia rodzaje tynków.
8Uczeń sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania.
9Uczeń wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów.
10Uczeń wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
11Uczeń wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.
12Uczeń wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.