Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ(M.a)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-18 z 18.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń.
2 Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
3 Uczeń dobiera sposoby transportu i składowania materiałów.
4 Uczeń przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego.
5 Uczeń przestrzega zasad tolerancji i pasowań.
6 Uczeń rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją.
7 Uczeń rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej.
8 Uczeń rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac.
9 Uczeń rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej.
10 Uczeń sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych.
11 Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
12 Uczeń wykonuje pomiary warsztatowe.
13Uczeń rozróżnia części maszyn i urządzeń.
14Uczeń rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne.
15Uczeń rozróżnia rodzaje połączeń.
16Uczeń rozróżnia środki transportu wewnętrznego.
17Uczeń rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.
18Uczeń sporządza szkice części maszyn.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.