Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ(M.g)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów.
2Uczeń przestrzega zasad kierowania pojazdami.
3 Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami.
4 Uczeń wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.