Processing...

Prowadzenie imprezy turystycznej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
11.Realizuje program imprezy turystycznej
22.Kontroluje i nadzoruje przebieg imprezy turystycznej
33.Sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej
44.Opracowuje rozliczenie realizacji imprezy turystycznej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.