Processing...

Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Organizuje pracę zespołu
2Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym

#
DataUżytkownik
Brak wyników.