Processing...

Wykonywanie zabiegów chemicznych na włosach

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje rodzaje zabiegów chemicznych
2Planuje wykonanie zabiegów chemicznych
3Wykonuje zabiegi chemiczne

#
DataUżytkownik
Brak wyników.