Processing...

Wykonywanie strzyżenia włosów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje rodzaje strzyżeń
2Planuje wykonanie strzyżenia
3Wykonuje strzyżenie

#
DataUżytkownik
Brak wyników.