Processing...

Wykonywanie stylizacji fryzur

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje typy stylizacji
2Planuje wykonanie stylizacji
3Wykonuje stylizację

#
DataUżytkownik
Brak wyników.