Processing...

Przeprowadzanie wywiadu z klientem i wstępna ocena sytuacji

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Dokonuje etycznej oceny sytuacji
2Formułuje hipotezy dotyczące uszkodzeń dysku twardego HDD lub utraty danych
3Uzyskuje informacje od klienta

#
DataUżytkownik
Brak wyników.