Processing...

Diagnozowanie uszkodzeń

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Rozpoznaje rodzaje dysków twardych HDD i rodzaje uszkodzeń
2Rozpoznaje stan dysku twardego HDD

#
DataUżytkownik
Brak wyników.