Processing...

Odzyskiwanie danych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Kopiuje sektory nośnika HDD i dane
2Odzyskuje dane
3Rozpoznaje stan i położenie danych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.