Processing...

Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
11. Stosuje zasady BHP oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
22. Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności prawnej oraz etyki zawodowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.