Processing...

Wykonywanie makijażu profesjonalnego dobranego indywidualnie do osoby

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje rodzaje makijażu
2Planuje wykonanie makijażu
3Wykonuje makijaż

#
DataUżytkownik
Brak wyników.