Processing...

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-upiększających skórę

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje rodzaje zabiegów
2Planuje wykonanie zabiegów
3Wykonuje zabiegi

#
DataUżytkownik
Brak wyników.