Processing...

Podstawy pracy z komputerem

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
13. Uzyskuje dostęp do sieci
22. Wykonuje operacje na plikach i folderach oraz zarządza prostymi aplikacjami
31. Obsługuje komputer w zakresie podstawowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

#
DataUżytkownik
Brak wyników.