Processing...

Podstawy pracy z komputerem

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11. Obsługuje komputer w zakresie podstawowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
22. Wykonuje operacje na plikach i folderach oraz zarządza prostymi aplikacjami
33. Uzyskuje dostęp do sieci

#
DataUżytkownik
Brak wyników.