Processing...

Przetwarzanie tekstów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
11. Dostosowuje edytor tekstu do własnych preferencji
22. Tworzy i formatuje dokumenty
33. Wstawia i formatuje tabele, wykresy, obrazy
44. Przygotowuje listy i koperty z użyciem korespondencji seryjnej
55. Przygotowuje dokumenty do druku i je drukuje

#
DataUżytkownik
Brak wyników.