Processing...

Przetwarzanie tekstów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
15. Przygotowuje dokumenty do druku i je drukuje
24. Przygotowuje listy i koperty z użyciem korespondencji seryjnej
33. Wstawia i formatuje tabele, wykresy, obrazy
42. Tworzy i formatuje dokumenty
51. Dostosowuje edytor tekstu do własnych preferencji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.