Processing...

Arkusze kalkulacyjne

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
11. Dostosowuje arkusz kalkulacyjny do własnych preferencji
22. Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego
33. Wykonuje podstawowe działania matematyczne i logiczne za pomocą arkusza
44. Tworzy wykresy
55. Formatuje i drukuje arkusz kalkulacyjny

#
DataUżytkownik
Brak wyników.