Processing...

Organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów cukierniczych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Kontroluje przebieg procesów produkcji wyrobów cukierniczych
2Planuje proces produkcji wyrobów cukierniczych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.