Processing...

Magazynowanie i dystrybuowanie surowców i wyrobów cukierniczych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Dobiera metodę przechowywania surowców i wyrobów cukierniczych
2Przechowuje surowce i wyroby cukiernicze oraz przygotowuje je do ekspedycji
3Przygotowuje do dystrybucji dany wyrób

#
DataUżytkownik
Brak wyników.