Processing...

Planowanie wykonania prostych wyrobów stolarstwa meblowego oraz realizacji usług

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
101. Identyfikuje materiały i urządzenia potrzebne do wykonania wyrobów stolarstwa meblowego
202. Określa sposób wykonania wyrobów i usługi stolarstwa meblowego
303. Organizuje własne stanowisko pracy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.