Processing...

Wykonywanie prostych wyrobów stolarstwa meblowego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
101. Przygotowuje drewno i wyroby drzewne do dalszej obróbki
202. Obrabia drewno i wyroby drzewne
303. Montuje gotowe elementy i zestawy wyrobów stolarstwa meblowego
404. Dokonuje oceny wykonanego wyrobu stolarstwa meblowego
505. Omawia czynności związane z pakowaniem, magazynowaniem i transportem elementów, podzespołów i gotowych wyrobów stolarstwa meblowego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.