Processing...

Wykonywanie klasycznych, stylowych i stylizowanych wyrobów stolarskich

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
101. Przygotowuje drewno i wyroby drzewne do dalszej obróbki
202. Obrabia drewno i wyroby drzewne
303. Montuje gotowe elementy i nadzoruje montaż zestawów stolarskich
404. Dokonuje oceny realizacji wykonanego wyrobu stolarskiego
505. Ustala zakres prac związanych z pakowaniem, magazynowaniem i transportem elementów, podzespołów i gotowych wyrobów stolarskich

#
DataUżytkownik
Brak wyników.