Processing...

Przygotowanie powierzchni do lakierowania

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
102. Oczyszcza powierzchnie
201. Wyrównuje i gruntuje powierzchnie

#
DataUżytkownik
Brak wyników.