Processing...

Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
102. Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej
201. Stosuje zasady BHP oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

#
DataUżytkownik
Brak wyników.