Processing...

Planowanie wykorzystania treści marketingowych w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
101. Analizuje strategię marketingową przedsiębiorstwa
202. Planuje działania związane z opracowaniem i dystrybucją treści marketingowych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.