Processing...

1. Wykonywanie i nadzorowanie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11. Określa warunki wykonania robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych
22. Przygotowuje własne stanowisko pracy oraz zespołu pracowniczego, w tym niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych
33. Montuje okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane oraz nadzoruje i kontroluje jakość ich wykonania przez siebie oraz zespół pracowniczy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.