Processing...

2. Wykonywanie i nadzorowanie robót związanych z naprawą i demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
11. Wykonuje i nadzoruje roboty związane z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz kontroluje jakość ich wykonania przez siebie oraz zespół pracowniczy
22. Wykonuje i nadzoruje prace związane z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz kontroluje jakość ich wykonania przez zespół pracowniczy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.