Processing...

3. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
11. Organizuje stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nadzoruje przestrzeganie tych przepisów przez zespół pracowniczy
22. Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym odpowiedzialności i rzetelności zawodowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.