Processing...

4. Organizowanie i nadzorowanie pracy w zespole pracowniczym oraz doskonalenie zawodowe współpracowników

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
11. Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym
22. Kieruje i organizuje pracę zespołu pracowniczego przy wykonywaniu robót w zakresie montażu, demontażu i naprawy okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych
33. Nadzoruje i ocenia jakość wykonywanych robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.