Processing...

Posługiwanie się wiedzą z zakresu prowadzenia mediacji

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
104. Charakteryzuje zagadnienia dotyczące psychologii konfliktu
203. Charakteryzuje techniki stosowane w procesie mediacji
302. Charakteryzuje zagadnienia prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych
401. Charakteryzuje zagadnienia ogólne dotyczące mediacji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.