Processing...

Posługiwanie się wiedzą z zakresu prowadzenia mediacji

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
101. Charakteryzuje zagadnienia ogólne dotyczące mediacji
202. Charakteryzuje zagadnienia prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych
303. Charakteryzuje techniki stosowane w procesie mediacji
404. Charakteryzuje zagadnienia dotyczące psychologii konfliktu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.