Processing...

Nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu mediacyjnego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
101. Nawiązuje kontakt ze stronami
202. Przygotowuje spotkanie mediacyjne
303. Wygłasza monolog mediatora
404. Sprawdza gotowość stron do mediacji
505. Dokonuje zawarcia kontraktu mediacyjnego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.